ISO 9001

Coming soon: Certification to ISO 9001 helps your organization to have a clear organizational structure. ISO 9001, when applied correctly, adapts to your organization to meet all necessary requirements. This is a "structured process" and ends with recognition by a certification body.

We support you in the implementation of your project. A service provider can recognize divergent processes from an external perspective, just as a certification authority would recognize it.

In detail: This is the world's best known and most practiced management system. More than one million companies on all five continents have successfully applied this system and have obtained certification. The new ISO 9001: 2008 was linguistically simplified in the last revision and its structure adapted to the typical internal processes of an organization. Some aspects of the EFQM model have been integrated, the requirements have been clarified in many points and, in our opinion, meaningfully supplemented. Put simply, this management system requires an above-average level of internal organization in the company, which is geared towards providing sustainable high-quality products and services.

However, the implementation of the requirements from a QM system is not hindered only by ambiguities in the specifications - such as ISO 9001. Often it is also a lack of experience and prudence of those involved, which leads to the fact that in the organization regulations are set, which meet the appropriate standard requirements, which are however not suitable for the practical implementation. Often "over-documentation" and "over-regulation" take place, which make the acceptance of the QM system more difficult.

We help you to eliminate some of the most important and frequently observed vulnerabilities:
• The procedures are described to be exact or double, in the QM manual and in procedures.
• The bureaucracy is gaining ground.
• The "management" of the organization is only to a limited extent involved in quality events.
• The quality officer supports the "management", but can not accept their responsibility.
• The quality objectives are not integrated into the overall goals of the organization.
• Often the quality goals appear as rather unimportant "secondary goals".
• There is sometimes a tendency towards perfectionism.
• Easily and easily achievable improvements are overlooked.
• The systematics of the control circuits for improvement are often weak or only very slowly effective.
Q-auditors have the experience how to implement such systems effectively!

Wsparcie

Unterstützung

Pracujesz w swoim tempie. Możesz samodzielnie zarządzać swoimi projektami za pośrednictwem naszego portalu, a także zapytać o osobiste wsparcie. Dlatego zobowiązaliśmy się do zaprojektowania własnych procesów

Administracja online

Administracja online

Oferujemy możliwość przeprowadzenia certyfikacji przetwarza siebie, ale bez konieczności rezygnacji z know-how lub wsparcie doświadczonych pracowników Ciebie. System on-line jest przeznaczony dla różnych certyfikatów i oferuje zatem FAQ list, jak również gotowe formularze i tabele, a także moduł do wyjaśnienia otwartych kwestii z jednym z naszych pracowników.

Zmień certyfikat

Zmień certyfikat

W naszym szybkim czasie zmiany w życiu zawodowym są stałym akompaniamentem. Można go bardzo szybko zmiażdżyć. Istnieją przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. CS przedstawia przegląd zgodności podczas zmian.

Współpraca

Współpraca

Mamy ograniczoną ilość czasu i możliwości finansowych i chcemy zaoferować kompleksową usługę, współpraca ma sens jedynie w powiązanych organizacjach. Mają niezawodną strukturę, a także dobrą harmonię międzyludzką.

Przejdź do góry